ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร

ในแอป Frontoไปที่ ‘การตั้งค่า’ → ‘ข้อมูลบัญชี’ → ‘ลบบัญชี’โปรดรับรู้ไว้ว่าข้อมูลทั้งหมด (โปรไฟล์ เงินสดที่สะสมไว้ คำร้องขอถอนเงินสด ฯลฯ)จะถูกลบทันทีที่คุณลบบัญชีของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
พัฒนาโดย Zendesk