รหัสข้อผิดพลาด n ฉันควรทำอย่างไร

ด้วยเหตุผลบางอย่าง ระบบของเราตรวจพบพร็อกซี่บารายการหรือการเข้าถึง VPN จากบัญชี Fronto ของคุณ

ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณกำลังใช้งานวิธีหนึ่งวิธีใดนั้น

1) โปรดเปลี่ยนแหล่งอินเทอร์เน็ตของคุณ (เช่น ใช้3G/LTEแทนที่ไวไฟ หรือกลับกัน)
2) อีเมลไปยัง help@fronto.co เพื่อรายงานเรื่องนี้
3) โปรดอย่าลองทำอะไรทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะได้ยินจากเรา!

ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ใช้พร็อกซี่ VPN หรือการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ มันน่าจะได้ผล อย่างไรก็ตาม หากได้ผลเป็นอย่างอื่น บัญชีของคุณก็จะถูกล็อคอีกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช้พร็อกซี่ VPN หรือการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 11 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
พัฒนาโดย Zendesk