ฉันจะปรับศูนย์ช่วยเหลือตามความต้องการของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถดัดแปลงรูปลักษณ์และความรู้สึกของศูนย์ช่วยเหลือของคุณได้โดยการเปลี่ยนสีและแบบอักษร คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงเนื้อหาของคุณได้โดยการใช้ธีม ถ้าคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะใช้รหัสบอกหน้า คุณจะสามารถศึกษาลงลึกใน HTML ของเว็บไซต์ CSS และJavascriptเพื่อปรับธีมตามความต้องการของคุณได้

หากต้องการเริ่มต้น ดู การปรับศูนย์ความช่วยเหลือตามความต้องการ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
พัฒนาโดย Zendesk