ฉันจะตีพิมพ์เนื้อหาของฉันเป็นภาษาอื่นๆ ได้อย่างไร

นี่คือแผนผังสำหรับการแปลศูนย์ความช่วยเหลือของคุณเป็นภาษาอื่นๆ:

  1. เริ่มแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาอื่นๆ
  2. กำหนดค่าศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรองรับภาษาของคุณทั้งหมด
  3. เพิ่มเนื้อหาที่แปลแล้วในศูนย์ช่วยเหลือ

หากต้องการคำแนะนำ ดู การแปลศูนย์ช่วยเหลือเป็นภาษาท้องถิ่น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
พัฒนาโดย Zendesk