ฉันไม่สามารถเชื่อมโยง Paypalของฉันไปยัง Fronto

ถ้าบัญชี PayPal ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยง PayPal ไปยังบัญชีเพิ่มเติมได้

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
พัฒนาโดย Zendesk