Tại sao tôi không thể sử dụng thêm mã giới thiệu?

Bạn có thể kiếm được 1.250P bằng cách nhập mã khuyến mãi của người khác trên điện thoại của bạn cho một cơ hội một lần. Tuy nhiên, bạn có thể kiếm điểm thưởng giới thiệu không giới hạn bằng cách mời bạn bè của bạn tới Fronto. Hãy đảm bảo rằng bạn bè của bạn đặt mã giới thiệu của bạn trong ứng dụng Fronto.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk