Tôi đã gửi một email, nhưng tại sao phần hồi đáp lại bị chậm trễ?

Mọi yêu cầu sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không hồi đáp nếu bạn có nhiều câu hỏi sau ngày cuối tuần hoặc một kỳ nghỉ lễ.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi của bạn trong ba ngày làm việc.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk