Tại sao mã giới thiệu của tôi không hợp lệ?

Có thể có nhiều lý do, nhưng nếu bạn bè của bạn không thể sử dụng mã giới thiệu của bạn, thì có khả năng lớn là những người bạn giới thiệu trước đó hiển thị không hoạt động hoặc được nhận biết dưới dạng người dùng không hợp lệ. Xin vui lòng chờ khoảng một tuần và thử lại. Nếu vẫn còn xảy ra vấn đề này, xin vui lòng cho chúng tôi được biết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk