Fronto là gì?

Fronto là một ứng dụng di động của Android cho phép bạn kiếm các phần thưởng chỉ bằng cách đánh thức điện thoại của mình. Chỉ vuốt nó. Vậy thôi! Bạn sẽ khám phá các phần thưởng và thích thú các bài báo trên màn hình khóa của bạn. Vuốt sang phải, luôn vậy, sẽ đưa bạn đến màn hình trang chủ. Vuốt sang trái sẽ đưa bạn đến trang web di động hoặc tới Google Play tùy thuộc vào loại thẻ được hiển thị trên màn hình khóa của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk