Trang này không mở sau khi vuốt sang phải!

Có một vài lý do tại sao việc đặt trang xuống không được hiển thị. Việc sửa chữa nhanh là để xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm của trình duyệt của bạn như Chrome và Firefox. Đến "Thiết lập" trong điện thoại Android của bạn (không phải là Thiết lập trong Fronto)  → 'Ứng dụng' → Chọn trình duyệt chính của bạn → 'Lưu trữ' → 'Xóa dữ liệu' và 'Xóa Bộ nhớ đệm'. Hoặc, trang hoặc bài quảng cáo chỉ có thể không hoạt động. Nếu vậy, xin hãy chỉ chọn 'Không Quan tâm' sau khi vuốt sang trái. Bạn sẽ không nhìn thấy thẻ tương tự như vậy nữa.

 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk