Tại sao tôi không thể đăng ký?

Hiện tại, Fronto chỉ có sẵn cho các quốc gia nhất định. Chúng tôi sẽ mở rộng dịch vụ sang các quốc gia khác sớm thôi! Ngoài ra, nếu bạn sử dụng proxy hoặc VPN, bạn sẽ không thể đăng ký Fronto. Xin hãy kiểm tra nguồn internet của bạn. Một vài ứng dụng di động có dung lượng VPN, vì vậy bạn cần phải hủy cài đặt chúng trước khi đăng ký Fronto.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk