Tại sao việc chuyển tiền Paypal tiếp tục không thành công?

Bạn có đảm bảo rằng tài khoản PayPal của mình được cài đặt và xác thực trước khi rút tiền mặt ra? Đó là vấn đề phổ biến nhất! Ngay cả khi bạn đã sử dụng Paypal trong nhiều năm, bạn có thể không xác thực tài khoản Paypal của mình. Xin hãy đi đến Paypal.com và xác thực tài khoản của bạn trước khi thực hiện chuyển tiền qua Paypal trên Fronto. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi một email ( help@fronto.com) nếu bạn cần thêm trợ giúp. Để biết bất kỳ khoản thanh toán không thành công nào, chúng tôi sẽ gửi số tiền chính xác trước trong tài khoản Fronto của bạn nhanh nhất có thể.

 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk