Các thành viên trong gia đình của tôi có thể chia sẻ tài khoản Paypal của tôi không?

Rất tiếc, không. Mỗi một người dùng Fronto cần có một tài khoản Paypal cá nhân của riêng họ. Bạn có thể chuyển tiền của bạn cho người khác sau khi bạn nhận được tiền của mình. Xin đừng bao giờ chia sẻ tài khoản Paypal của mình với một người nào đó khác.

 
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk