Tôi quên mật khẩu của mình

Ồ, dễ thôi! Chúng tôi đã có trường hợp như vậy xảy ra trước đó. À, Fronto cho phép bạn đặt lại mật khẩu của mình.

Nếu đó là trước khi đăng nhập, chỉ cần nhấp vào nút 'Quên Mật khẩu?' trong giai đoạn đăng nhập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào và muốn lấy lại, xin hãy đi đến 'Thiết lập' → 'Tài khoản của tôi' → 'Thay đổi Mật khẩu' → 'Quên Mật khẩu'.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk