Làm cách nào tôi có thể xóa tài khoản của mình?

Trong ứng dụng Fronto, đi đến 'Thiết lập' → ‘ Thông tin Tài khoản’ → ‘Xóa Tài khoản'. Xin hãy lưu ý rằng tất cả thông tin (hồ sơ, tiền tích lũy, các yêu cầu rút tiền mặt, v.v…) sẽ bị xóa ngay khi bạn xóa tài khoản của mình.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk