Chuyện gì xảy ra nếu tôi muốn vô hiệu màn hình khóa của Fronto trong khi vẫn dùng tiếp điện thoại của mình?

Xin vui lòng đi đến 'Các thiết lập' trong ứng dụng Fronto và không kiểm tra hộp 'Chạy Fronto trên khóa màn hình'. Bạn vẫn có thể kiếm được nhiều phần thưởng bằng cách sử dụng 'Kiếm Thêm" trong ứng dụng. Tuy nhiên, xin vui lòng ghi nhớ rằng bạn có thể tôi ưu hóa thu nhập của mình bằng cách chạy Fronto trên khóa màn hình của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk