Mã lỗi n. Tôi nên làm gì bây giờ?

Vì một vài lý do, hệ thống của tôi đã phát hiện ra một số proxy hoặc truy cập VPN từ tài khoản Fronto của bạn.

Nếu bạn không tin rằng bạn đang sử dụng bất kỳ thứ gì trong số đó,

1) Xin hãy THAY ĐỔI nguồn internet của mình ( ví dụ sử dụng 3G/LTE thay vì dùng wifi hay ngược lại).
2) Email cho [email protected] để báo cáo điều này.
3) Xin vui lòng KHÔNG THỬ BẤT KỲ thứ gì trước khi bạn nghe thông tin từ phía chúng tôi!

Miễn là bạn không sử dụng proxy, VPN hay tethering, nó cần làm việc. Tuy nhiên, mặt khác, tài khoản của bán sẽ bị khóa lại lần nữa. Xin hãy đảm bẳo KHÔNG sử dụng proxy, VPN hay tethering.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk