Tại sao tôi lại cần phải liên kết ngân hàng của tôi với tài khoản Paypal?

Trừ khi bạn xác thực đầy đủ tài khoản Paypal của mình, yêu cầu giao dịch Paypal của bạn sẽ không chính xác lắm. Dựa trên dữ liệu thu thập được của chúng tôi, 5% trong số yêu cầu Paypal của bạn sẽ không thành công, rõ ràng đó là những gì bạn không mong đợi từ chúng tôi.

Vì vậy, Fronto đã quyết định phục vụ giao dịch Paypal cho những người đã xác thực ĐẦY ĐỦ các tài khoản Paypal của họ. Để xác thực tài khoản Paypal của bạn, Paypal yêu cầu liên kết thông tin ngân hàng của bạn.

FYI, chỉ có Paypal có thể xử lý thông tin ngân hàng của bạn một cách đảm bảo. Fronto không có bất kỳ quyền truy cập nào tới đó. Vì vậy đừng lo lắng về thông tin cá nhân của bạn! Xin hãy kiểm tra FAQ Paypal hiển thị dưới đây.

https://www.paypal.com/us/selfhelp/article/how-do-i-get-verified-faq444/1

Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin ngân hàng với Paypal xin vui lòng sử dụng các tùy chọn lấy lại khác như Amazon GC hay Google DC.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk