Mã bị lỗi j. Tôi có thể làm gì?

Có hai cách để mở tài khoản Fronto, một là Facebook, cách còn lại là email. Rất nhiều người dùng đã quên rằng họ ban đầu mở các tài khoản của mình bằng cách sử dụng Facebook tại lúc đầu nhưng cố thử đăng nhập bằng các email của họ sau đó hoặc ngược lại. Vì vậy hãy chọn một cách - hoặc Facebook hoặc email để đăng nhập và ở lại đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk