Tôi tùy chỉnh Trung tâm Hỗ trợ của mình bằng cách nào?

Bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh và cảm nhận của Trung tâm Hỗ trợ bằng cách thay đổi màu sắc và phông chữ. Bạn cũng có thể thay đổi cách tổ chức nội dung bằng cách sử dụng các chủ đề. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc với mã trang, bạn có thể nghiên cứu sâu thêm trong HTML, CSS và Javascript của trang để tùy chỉnh chủ đề của mình.

Để bắt đầu, hãy xem Tùy chỉnh Trung tâm Hỗ trợ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk