Có bao nhiêu phần thưởng tôi kiếm được trên một lần vuốt?

Về cơ bản, bạn có thể kiếm được một vài Điểm Mỗi Giờ chỉ dành để sử dụng Fronto. Nó sẽ hiển thị trên màn hình khóa của bạn một cách ngẫu nhiên để đảm bảo việc tiếp tục bật Màn hình Khóa Fronto. Ngoài ra, dần dần bạn sẽ có thể tìm thấy các điểm cao hơn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk