Tôi có thể làm gì với các điểm phần thưởng?

Hiện tại, Fronto cung cấp Thẻ Quà tặng Amzon.com, Paypal, v.v…Xin hãy lưu ý rằng việc chuyển tiền quốc tế qua Paypal không sẵn sàng. Các tùy chọn lấy lại thêm đang đến. Hãy hào hứng lên! Sau khi lấy lại phần thưởng của mình, bạn có thể kiểm tra phần đã thanh toán của mình trong "Các vấn đề của Tôi"

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk