[Cũ] Tại sao một số thẻ đến mà không có phần thưởng

Fronto hiện đang trong giai đoạn đầu và vì có nhiều người hơn sử dụng ứng dụng, nhiều nội dung được tài trợ sẽ trở nên sẵn sàng. Nếu trước đó bạn đã tham gia vào chương trình được tài trợ tương tự, bạn sẽ không kiếm được các giải thưởng mới. Một số chương trình khuyến mãi có thể có hạn chế đặc biệc khác như hoàn thành các hành động nhất định. Vì vậy, xin hãy đảm bảo việc đọc tất cả tin nhắn thả lên hay các thông báo một cách cẩn thận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk