Tôi không nhận được phần thưởng! Chuyện gì xảy ra vậy?

Có một vài lý do tại sao bạn không nhận được phần thưởng. Nếu đề nghị đến từ Kiếm Thêm, xin hãy liên hệ với nhà cung cấp trên tường cung cấp ngay. Rất tiếc, Fronto không có quyền truy cập tới hệ thống hỗ trợ khách hàng của họ vì vậy không có cách nào để Fronto có thể giúp bạn. Xin hãy báo cáo các phần thưởng còn thiếu cho trung tâm hỗ trợ khách hàng của họ. Có một đường dẫn mà bạn có thể báo cáo vấn đề và tình trạng theo dõi. Nếu bạn tin rằng Fronto đã không gửi phần thưởng cho bạn, xin hãy gửi mail đến help@fronto.co.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk