Tại sao tài khoản của tôi bị khóa?

Nếu bạn không làm theo các điều khoản của chúng tôi, tài khoản của bạn sẽ bị khóa tạm thời. Tôi biết sẽ rất lôi cuốn việc lạm dụng hệ thông để kiếm thêm phần thưởng, nhưng bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào sẽ kích hoạt hệ thống chống gian lận của chúng tôi đóng băng tài khoản của bạn. Xin hãy gửi email đến [email protected] để mở khóa tài khoản của bạn lại. Đội ngũ Fronto sẽ xem xét tài khoản của bạn và mở khóa cho bạn nếu mọi thứ đều ổn. ˚…k./,… ,,,jijh

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk