Paypal của tôi được xác minh! Tại sao bạn tiếp tục hỏi điều đó?

Lạ thật, có rất nhiều người dùng đã không xác thực hoàn toàn tài khoản Paypal của họ. Bạn có thể là một trong số đó. Không có vấn đề gì ngay cả khi bạn đã sử dụng Paypal hơn 10 năm! Hãy tin ở tôi. Đây là cách kiểm tra kép xem Paypal của bạn có được hoàn toàn xác thực không.

1) Trên máy tính xách tay của bạn, vui lòng đi tới www.paypal.com và đăng nhập.
2) Trong trang chính, bạn có thể kiểm tra xem email của mình có được xác nhận bởi Paypal hay không. Nếu nó chưa được xác nhận, xin vui lòng xác nhận nó nhanh nhất có thể.
3) Tiếp theo, xin vui lòng nhấp 'Thêm thông tin về tài khoản của bạn" trên trang web. Đường dẫn này được đặt ở phía trái bên dưới cùng của phần Tóm tắt của bạn.
4) Có nhìn thấy không? Nếu Paypal của bạn không được hoàn toàn xác thực, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh được chỉ ra bên dưới. Nút "Cần được xác thực' có nghĩa rằng có một điều gì cần làm thêm để được xác thực!
5) Nhấp vào nút màu xanh lam và để tài khoản của bạn được xác thực

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk