Fyber không cho tôi điểm!

Rất tiết vì đã gây phiền hà cho bạn :(

1) Xin vui lòng nhấp '?Hỗ trợ' trong mục phía trái bên dưới của tường cung cấp Fyber.
2) Chọn các đề nghị không hoạt động chính xác.
3) Gửi thông tin liên lạc của bạn cho họ và làm theo các hướng dẫn thêm.

Fyber sẽ giải quyết ngay vấn đề này cho bạn. Fyber là bên thứ 3 của Fronto vì vậy Fronto không có bất kỳ kiểm soát nào về hệ thống hỗ trợ khách hàng của nó. Hy vọng vấn đề của bạn có thể được giải quyết nhanh chóng! Nếu họ không trả lời, xin hãy cho tôi biết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk